Original US Dogtags WWII Repro Single

Original price was: 220.00 Kč.Current price is: 190.00 Kč.

Samostatná známka, originálna presná americká armádna replika Dog Tags WWII.

Naše originálne americké štítky WWII Repro sú vyrábané podľa vojenskej špecifikácie. Tieto známky „ WWII“ ( druhá svetová vojna) sú pôvodným označením Dog Tags používanými americkou armádou počas druhej svetovej vojny. Tieto štítky boli vyrobené s vrúbkovanou hranou, podľa vojenských špecifík počas druhej svetovej vojny a kórejskej vojny.

Dostupnost: 45 skladem

Katalogové číslo: 002-1 Kategorie: Štítky: , , ,

Singl sada amerických armádnych presných replík Dog Tags

Naše originálne americké štítky WWII Repro sú vyrábané podľa vojenskej špecifikácie. Tieto známky „ WWII“ ( druhá svetová vojna) sú pôvodným označením Dog Tags používanými americkou armádou počas druhej svetovej vojny. Tieto štítky boli vyrobené s vrúbkovanou hranou, podľa vojenských špecifík počas druhej svetovej vojny a kórejskej vojny.

US Military formát

Štandardný formát vojenskej známky je nasledujúci:

Riadok 1: Priezvisko ( max 14 písmen)

Riadok 2: Meno, iniciály ( max 15 písmen)

Riadok 3: Rodné číslo alebo dátum narodenia ( max 15 písmen)

Riadok 4: Krvná skupina ( max 15 písmen)

Riadok 5: Náboženské vyznanie, Štát alebo mesto ( napríklad ´´ NO PREFERENC´´ max 14 písmen)

Silikónové gumičky sa pri vojenských známkach WWII Repro nepoužívali

Povolené znaky: I,2,3,4,5,6,7,8,9,0,/,’,-,Z,Y,X,W,V,U,T,S,R,Q,P,O,N,,,.,M,L,K,J,I,H,G,F,E,D,C,B,A,%,&,(,),

Prispôsobte si svoje Dog Tags:

Samozrejme nieste obmedzení tým, čo si na svoje Dog Tags napíšete. Môžete si vytvoriť vlastnú sadu vojenských štítkov s vlastným výberom textu, plus si môžete vybrať zo širokej škály silikónových gumičiek a nerezových guličkových retiazok v rôznych farbách.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na našom emaily info@vipdogtags.com alebo tel: 00420 776 513 721

Sada obsahuje

  • 1 ks nerezových matných WWII dog tags MIL-SPEC (oficiálna veľkosť– 1.125 “x 2.0” x .014 “)
  • 1 ks guličková retiazka MIL-SPEC ( dlhá nerezová retiazka 27“)
  • 1 ks kompletná ražba na originálnom stroji z 50. rokov

 

Original US Dogtags WWII Repro Single

Original price was: 220.00 Kč.Current price is: 190.00 Kč.

Single Original American Army Replica Dog Tags WWII.

Our original American labels of WWII Repro are manufactured according to military specifications. These “WWII” stamps (World War II) are the original dogtags used by the US Army during the Second World War. These labels were made with a knurled edge, according to military specifics that included World War II and the Korean War.

Dostupnost: 45 skladem

Katalogové číslo: 002-1 Kategorie: Štítky: , , ,

Separate American Army Replica Dog Tags.

Our original American labels of WWII Repro are manufactured according to military specifications. These “WWII” stamps (World War II) are the original dogtags used by the US Army during the Second World War. These labels were made with a knurled edge, according to military specifics that included World War II and the Korean War.

US military format

The general original format of the standard military label is as follows:

Line 1: Surname (up to 14 letters)
Line 2: Name, initials (15 letters)
Line 3: Birth number, Date of birth, or Social Security Number (15 letters)
Line 4: Blood group, unit (15 letters)
Line 5: Religion (eg: “NO PREFERENCE” 14 letters)

The silicone rubber bands were not used in WWII military stamps.

Permitted characters: I, 2,3,4,5,6,7,8,9,0, /, ‘, -, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P , O, N, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B,

Customize Your Dog Tags:
Of course, you are not limited what you write on your Dog Tags. You can customize your own set of military marks with personalized text at your discretion plus add silicone dampers and stainless steel ball chains from our wide range.

If you have any questions, do not hesitate to contact us
e-mail: info@vipdogtags.com or tel: +420 776 513 721

The set contains
1 piece of stainless steel WWII dog tags MIL-SPEC (official size – 1.125 “x 2.0” x .014 “)
1 piece of ball chain MIL-SPEC (long stainless steel chain – 27 “)
1 piece of complete excavation on the original machine from the 1950s

Přejít na začátek