Dog Tags ve světových válkách

V roce 1907 zavedla britská armáda identifikační kotouče namísto průkazů totožnosti. Ty byly vyráběny z hliníkových disků, které se razily ve skladech regimentu pomocí strojů podobných těm, které jsou dnes běžné na různých zájmových akcích. Iniciály tedy byly raženy do tenkého kovového plíšku znak po znaku.

Bylo odsouhlaseno také nekolik vojenských nařízení, které změnili používání dog tags. Jedno z nejdůležitějších bylo Vojenské nařízení číslo 287 ze září 1916 vyžadovalo, aby britská armáda poskytla všem vojákům dva oficiální štítky, oba vyrobené z vulkanizovaného azbestového vlákna (které bylo pohodlnější na nošení v horkém klimatu) nesoucí totožné detaily. První známka, osmiboký zelený disk, byla připevněna na dlouhou šňůru kolem krku. Druhý štítek, kruhový červený disk, byl navlečen na šestipalcovou šňůru zavěšenou na prvním štítku. První značka měla zůstat na těle pro budoucí identifikaci, zatímco druhá značka mohla být odnesena k záznamenání smrti.

Tímto v podstatě byl dán základ většině pozdějších typů psích známek (dog tags), které dále měnily podobu hlavně co se výroby týče. Druhá světová válka znamenala hlavně “novinku” v podobě zářezu na konci dog tags. Traduje se, že záměrem bylo, aby v případě, že by voják našel jednoho z jeho kamarádů na bojišti, mohl vzít jednu známku velícímu důstojníkovi a druhou vrazit mezi zuby padnutého vojáka.

Dále se používali různé možnosti tisku a známky se vylepšovali i co se materiálu týče, aby byly odolné vodě, prachu, špíně atp. Kvůli chybám, které vznikali při výrobě známek na frontě, byl do známek vyryt vodící zářez pro tiskařský stroj, který bohužel nebyl funkční tolik, jak se očekávalo. Proto byla výroba těchto známek ukončena. Tyto známky se v malém počtu vyrábí dodnes kvůli poptávce filmařů, hobistů, sběratelů a různých jiných zájmových skupin.

Dog tags jsou tradiční součástí provizorních bojových pomníků vytvořených vojáky pro své padlé kamarády. Pomník se skládá z útočné pušky s připojeným bajonetem, na pušce je položena helma, vše stojí vedle prázdných bot. Psí známky visí z rukojeti pušky nebo ochranného krytu helmy.

PHOTOGRAPH BY: RICK LOOMIS / LOS ANGELES TIMES

Zdroj:

  1. Wikipedia contributors, “Dog tag,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dog_tag&oldid=805228725 (z 15.10. 2017)
  2. “AO 287 – September 1916”.
  3. Jump up “Identifying the Dead: a Short Study of the Identification Tags of 1914-1918”.