Historie Dog Tags

První psí známky dostávali římští legionáři v okamžiku zápisu. Tehdy se pro tento typ známek používalo latinské označení signaculum. Legionárský dog tag byl olověný disk s koženým řemínkem, který legionáři nosili kolem krku. Dog tags obsahoval informace o se jménem rekrutovaného a označení legie, které byl po náboru součástí. Tento postup, společně se zápisem do seznamu rekrutů, se prováděl na začátku čtyřměsíčního zkušebního období, tzv. “probatio”. Rekrutovaný dostal vojenský status až po příslibu věrnosti, které se nazývalo “sacramentum”. Tento příslib probíhal na konci “probatio”. Pokud se tedy na celý postup podíváme z právního hlediska byl “signaculum” dán subjektu, který již nebyl civilní, ale zároveň ještě nebyl v armádě. Photo by: www.roger_pearse.com Pokud se podíváme do časově bližší historie, už v polovině 19. století měla čínská armáda své dog tags. Během povstání v Taipingu (1851-66) měli své dog tags obě nepřátelské strany – tedy Čínští císařští vojáci tak i Taipingští povstalci. Oba tábory nosili na pásku uniformy dřevenou psí známku se jménem vojáka, věkem, místem narození a datem zařazení. Během americké občanské války v letech 1861-1865 si někteří vojáci připínali papírové popisky se svým jménem a adresou na záda svých kabátů, jiní zase měli identifikaci na batozích či je škrábali do olověných spon svých pásků. To byla příležitost pro výrobce, kteří začali vyrábět identifikační odznaky a inzerovat je v periodikách. Odznaky většinou informovali o funkci v rámci jejich služby v armádě, jménu a jednotce, ke které příslušel. Pruská armáda začala vydávat identifikační známky pro své jednotky na počátku francouzsko-pruské války v roce 1870. Byly přezdívány Hundemarken (německý ekvivalent dog tags). Zajímavostí je, že zhruba ve stejném časovém období bych v hlavním městě Pruska Berlíně zaveden obdobný systém pro psy. Zdroj:
  1. Wikipedia contributors, “Dog tag,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dog_tag&oldid=805228725 (z 15.10. 2017)
  2. “Il Giuramento romano”. Imperium Romanum. Retrieved March 25, 2016. Southern, Dixon (1996). The Late Roman Army. Batsford. pp. 74–75.
  3. Heath I., Perry M. The Taping rebellion 1851-66; Men-at-arm series 275; Osprey 1994
  4. McCormick, David (2012). Inventing Military Dog Tags.
Přejít na začátek